© Mondiger
Onze praktijk is een maatschap van tandarts Wiel Aarts en Brigitte Kerens. We zijn sinds oktober 2005 gehuisvest in de voormalige huisartspraktijk van dokter Flos, direkt naast de voormalige praktijk van tandarts Schmeets, met wie tandarts Aarts een maatschap vormde van 1999 tot 2004. Tandarts Schmeets droeg het stokje over aan tandarts Aarts en bleef als medewerker actief in de nieuwe praktijk waar we meer ruimte kregen voor verdere ontwikkeling en groei. Door gestaag groeiend patientenbestand en op hande zijnde pensionering van tandarts Schmeets kwam er snel behoefte aan een nieuwe collega. Tandarts Kerens werd bereid gevonden om ons team te versterken en is sinds januari 2010 volledige maat in het nieuwe maatschap Aarts-Kerens. Ons doel is up-to-date tandheelkunde te bieden in alle facetten van ons vakgebied. Door geregeld bij-, nascholing en congressen te volgen kunnen we de modernste technieken vaak integraal toepassen in de behandelingen direct aan de stoel. Expertise in wat we zelf niet in huis hebben, wordt aangeboden door collegae waar we nauw mee samenwerken. De regie en verantwoordelijkheid blijft altijd in onze handen.
Over Ons Wie zijn wij?
Tandartsenpraktijk Buchten Dorpstraat 117 a 6122CG Buchten W.M.S. Aarts, tandarts B.Kerens, tandarts
Telefoon: 046 - 485 18 92